ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Regulatory Affairs officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.