ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า/แพคกิ้ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 40,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.