ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Marketing Officer 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝึกหัด 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Staff โฆษณา 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.