ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านTexas Chicken สาขามอเตอร์เวย์ ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานประจำร้าน (Full Time) ร้านTexas Chicken ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านTexas Chicken ไม่ระบุ อุดรธานี
พนักงานรายชั่วโมง (Part Time) ร้านTexas Chicken ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
ผูู้จัดการร้านTexas Chicken ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
Total 5 lists.