ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เก็บเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.