ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานทำความสะอาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักสังคมสงเคราะห์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (EMT-I / EMT-B) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.