ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง 15,000 - 20,000 สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวอุตสาหกรรม 30,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
หัวหน้าส่วนเทคนิคการผลิต 10,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 30,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 52 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |