ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายผลิต 12,000 - 20,000 สมุทรปราการ
IT/ONLINE officer 15,000 - 25,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร 20,000 - 25,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่พัฒนาออกแบบและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ 12,000 - 20,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาอาวุโส 20,000 - 25,000 สมุทรปราการ
Total 47 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |