ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 35,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้้าที่ Supply Chain 15,000 - 20,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลการผลิต 15,000 - 20,000 สมุทรปราการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสโตร์ 15,000 - 25,000 สมุทรปราการ
Total 47 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |