ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 13,000 - 22,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) 15,000 - 25,000 สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 35,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 47 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |