ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ 20,000 - 28,000 สมุทรปราการ
Internal Audit Specialist 17,000 - 25,000 สมุทรปราการ
ISO Staff 15,000 - 22,000 สมุทรปราการ
ISO Staff 15,000 - 22,000 สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวอุตสาหกรรม 30,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 65 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |