ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ งานบริการรักษาความสะอาด แม... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง ประจำอาคารชุด (สาทร) ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการอาคาร (เพชรเกษม บางหว้า ) ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการหมู่บ้าน (เขตลาดกระบัง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.