ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Site Engineer-Project Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง อบรม แรงงานสัมพันธ์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Project Manager 80,000 - 120,000 กรุงเทพมหานคร
Project Director 80,000 - 120,000 กรุงเทพมหานคร
camp boss ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.