ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ(ผู้บริหารชาวต่างชาติ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา(Estimate Manager) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
camp boss ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Foreman Structure/Foreman Architect ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |