ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Project Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Director ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา(Estimate Manager) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง อบรม แรงงานสัมพันธ์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Safety Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |