ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิจัยพืช 18,000 - 20,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication... 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
IT Support 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย LED Display และ LED Lighting ประจำกรุงเ... 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรผลิตภัณฑ์ Product Engineer (ปฏิบัติงานเจริญก... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.