ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Customer Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
iOS Mobile Application Developer 15,000 - 33,000 กรุงเทพมหานคร
Android Mobile Application Developer 15,000 - 33,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด่วนมาก ) 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Software test (ด่วนมาก) 15,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.