ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 10,000 - 20,000 นนทบุรี
พนักงานขับรถส่วนกลาง(ไทยยามาฮ่า) 9,500 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร(นายพักซอยหลังสวน) 9,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร(นายพักธัญญะคลอง 3 10,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถส่วนกลาง 10,500 - 25,000 ฉะเชิงเทรา
Total 13 lists.