ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร นายญี่ปุ่น 19,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ประจำนิคมบางปู จ.สมุทรปราการ 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่วนกลาง รับส่งชาวต่างชาติ โซนชิดลม ... 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ปิดงบการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร คนไทย พักย่านจรัญ 46 (P) ... 10,500 - 18,500 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.