ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร(นายพักธัญญะคลอง 3 10,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน/พ่อบ้าน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 9,500 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์;การคัดสรรบุคลากร 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.