ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำหลักสี่) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาชาวไทยพักถนนศรีนครินท์ ทำงานคิ... 13,000 - 19,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (ชาย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร (นายญี่ปุ่น) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.