ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) *เพศชายและหญิง หลาย... 13,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหารต่างชาติ ,ปฏิบัติงาน Hullibur... 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า (Stock & Warehouse) 11,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายเเละการตลาด (Sales & Market... 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งสินค้าและบริการทั่วไป ( Logistic O... 12,000 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.