ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
HR Admin Officer 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales and Marketing (Thai or foreigner welcome) 18,000 - 26,000 กรุงเทพมหานคร
Cashier Welcome (Thai or foreigner welcome) 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.