ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ด่วน) 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support 22,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |