ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์อาหาร (ด่วน) 23,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน/พ่อบ้าน สวนสนุก (ด่วน) 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 13,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์อาหาร) ด่วน 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์อาหาร (ด่วน) 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.