ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เขียนแบบก่อสร้างและโครงสร้าง ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ นนทบุรี
เลขานุการโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค โครงสร้างสถาปัตย์ ไม่ระบุ นนทบุรี
LANDSCAPE ARCHITECT ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 12 lists.