ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
HRD Staff ปฏิบัติงาน Sun Tower สัญญาจ้าง 1 ปี เงิน... 13,000 - 13,500 กรุงเทพมหานคร
Corporate Service Administrator ปฏิบัติงาน Sun Tow... 13,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Contractual Sales Administrator ปฏิบัติงาน Sun To... 15,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Coordinator ปฏิบัติงาน Sun Tower รายได้ 15,0... 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Planning Administrator ปฏิบัติงาน Sun Tower... 15,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 36 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |