ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการบัญชี 9,500 - 11,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ONLINE MARKETER ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC 9,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.