ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถนายและรถส่วนกลาง 25,000 - 34,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์;การคัดสรรบุคลากร 16,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
นักวางแผนการเงิน 40,000 - 100,000 กรุงเทพมหานคร
Business Development 50,000 - 120,000 กรุงเทพมหานคร
IT Programmer& Support 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.