ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ รายวัน / รายเดือน ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Site Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเขียนแบบงานก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.