ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเขียนแบบงานก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมน-สถาปัตย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน (QS) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประมาณราคา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Site Engineer ไม่ระบุ ชลบุรี
Total 8 lists.