ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรประมาณราคา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Site Engineer - ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมนประจำ Site งาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล-ผู้ช่วย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.