ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน (QS) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประมาณราคา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Site Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.