ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Office Engineer 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.