ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน (ด้านเครื่องกล) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน (ด้านงานไฟฟ้า) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
관리팀 직원(พนักงานฝ่ายการจัดการ) 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ล่ามเกาหลี (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรฝ่ายออกแบบ Interior ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |