ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Programmer 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิเคราะห์ข้อมูล 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Manager (ผู้จัดการแผนกขาย) 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชีการเงิน 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.