ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 18,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Manager (ผู้จัดการแผนกขาย) 25,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Programmer 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (PC) และหน่วยแทน หลายอัตรา 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
นักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.