ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 9,000 - 13,000 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขากรุงเทพ 9,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ (พูดไทยหรืออังกฤษได้)หลายตำแหน่ง 9,000 - 12,000 ประจวบคีรีขันธ์
Total 3 lists.