ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ (Q.A. Hygiene Supervisor) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานผลิตเบเกอรี่ 7,500 - 9,000 กรุงเทพมหานคร
Pastry Chef (Croissants/Puffs/Breads) 25,000 - 42,500 กรุงเทพมหานคร
Asst.QC Manager 15,000 - 32,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.