ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) *เพศชายและหญิง หลาย... 13,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายเเละการตลาด (Sales & Market... 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ (ส่วนกลาง) ,ปฏิบั... 10,000 สงขลา
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant) 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable - Fillin... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.