ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 60,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) ***ประจำโชว์รูมฟอร์ดปิ... 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) 40,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนขาย 15,000 - 20,000 สมุทรปราการ
Total 8 lists.