ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) ***ประจำโชว์รูมฟอร์ดปิ... 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (อาวุโส) 30,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคลและธุรการ 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับจองรถ RSO (ประจำสาขาภูเก็ต) 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.