ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเทคนิค 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด (ประจำสำนักงาน) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุุคคลและธุรการ 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Senior Marketing Communication 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.