ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) ***ประจำโชว์รูมฟอร์ดปิ... 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส) 40,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.