ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษาการขาย / พนักงานขาย 9,500 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน (ประจำบ้านผู้บริหาร) 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด (ประจำสำนักงาน) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Senior Marketing Communication 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 20,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.