ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุุคคลและธุรการ 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Senior Marketing Communication 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด (ประจำสำนักงาน) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน 13,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ (ภาษาจีน) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.