ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ ( MD ) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานต้อนรับ (Front Reception) 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(IT Administrator) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.