ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ(IT Administrator) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (สุราษฎร์ธานี) 15,000 - 20,000 สุราษฎร์ธานี
สมุห์บัญชี 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายตั๋ว 9,000 - 10,000 สุราษฎร์ธานี
Total 10 lists.