ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ (สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ (ปฏิบัติงานที่สำนักงบประมาณ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายลูกค้ารายใหญ่ (เอกชน) / Fleets Sales Rep... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ปฏิบัติงานที่ สสวท. (คลองเตย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.