ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเขียนแบบ (สัญญาจ้างรายปี) 13,000 กรุงเทพมหานคร
CAD Operator (1-3 year contracts) 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
IE (installation Engineer) - Telecom, Electrical, ... 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
RF Engineer/ Network Engineer 60,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเขียนแบบ (ไฟฟ้า ตู้คอนโทรล) 20,000 - 29,000 กรุงเทพมหานคร
Total 120 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |