ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ธุรการ 30,000 - 50,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 30,000 - 50,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 5 lists.