ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานควบคุมเครื่องจักรการผลิต ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
พนักงานควบคุมคุณภาพ QC ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Sales Executive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Assistant ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างยนต์) ไม่ระบุ ฉะเชิงเทรา
Total 14 lists.