ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้ากะ ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรรมเครื่องกล ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 8 lists.