ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้ากะ ไม่ระบุ นครปฐม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 15 lists.