ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (คอนโดมิเนียม) 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบริการ ร้านอาหาร เบเกอร์รี่ ประศูนย์การค้า ... 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างประจำศูนย์การค้า (The Jas รามอินทรา/The Jas Ur... 13,500 - 18,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบริการร้านอาหาร (J-Maket ตลาดอมรพันธ์/J-Mak... 9,500 - 12,500 นนทบุรี
Total 14 lists.