ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประกันภัย 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 9,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.