ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการขาย 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Graphic Designer 3D / 2D 11,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 12,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.