ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แคชเชียร์ 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝึกหัด 14,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.