ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 32,000 - 35,000 ระยอง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 43,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 17,000 - 28,000 ระยอง
Sales Exclusive 25,000 - 31,000 ระยอง
Process Engineer 20,000 - 25,000 ระยอง
Total 7 lists.