ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จป.วิชาชีพ 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศกรระบบเครื่องกล 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมเมอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.