ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศกรระบบเครื่องกล 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.