ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ในประเทศ) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศกรระบบเครื่องกล 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.