ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP (account payable) 18,000 - 20,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายโครงสร้างและสำนักงาน 15,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ AR (accounting receivable) 18,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (Sales Coordinator) 18,000 - 20,000 สมุทรสาคร
AE (Account Executive) 20,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Total 12 lists.