ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายบุคคล ด่วนมาก! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คอนโทรลจอ LED 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมสต็อก/วัตถุดิบ 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่คอนโทรล จอ LED 12,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.