ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยช่างสำรวจ ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Site Engineer ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานประมาณราคา ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง ด่วนมาก 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.