ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
AIS Call Center (ผู้พิการทางสายตา) 15,000 กรุงเทพมหานคร
Social Media Contact Center (Web Chat) ภาษาไทย / E... 15,000 กรุงเทพมหานคร
AIS Call Center (ภาษาจีน /เกาหลี /ญี่ปุ่น /พม่า) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Serenade Personal Assistant English 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
AIS Call Center ภาษาไทย 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.