ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 4 เดือน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Call Center ประจำ AIS Fibre 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Social Media Contact Center (Web Chat) ภาษาไทย / E... 15,000 กรุงเทพมหานคร
AIS Call Center ภาษาไทย 15,000 กรุงเทพมหานคร
AIS Call Center ประจำสาขานครราชสีมา 15,000 ขึ้นไป นครราชสีมา
Total 12 lists.