ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ส่งออก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศและนำเข้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ค่าจ้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.