ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ สระบุรี
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ สระบุรี
ช่างยนต์ ไม่ระบุ สระบุรี
ช่างสำรวจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่/ตัวแทนจัดซื้อ ไม่ระบุ สระบุรี
Total 5 lists.