ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างสำรวจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ สระบุรี
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ สระบุรี
ช่างยนต์ ไม่ระบุ สระบุรี
วิศวกรโยธา ไม่ระบุ นครราชสีมา
Total 5 lists.