ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเขียนแบบ ไม่ระบุ สระบุรี
ช่างก่อสร้างและช่างสำรวจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์/ช่างเครื่อง ไม่ระบุ สระบุรี
Total 4 lists.