ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายผลิต ( ด่วน จำนวนมาก ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้าฝ่ายผลิต (ด่วน ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานฝ่ายผลิต(คนพิการ) ( ด่วน ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.