ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 12,000 - 17,500 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตฝ่ายลูกค้าสัมพัธ์ 15,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก) 13,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
พนักงานแผนกวิจัยและพัฒนา ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการผลิต (ด่วนมาก) ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |