ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการผลิต (ด่วนมาก) ไม่ระบุ ปทุมธานี
แม่บ้าน ( ด่วนมาก) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานฝ่ายผลิต ( ด่วน จำนวนมาก ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
ชางไฟฟ้า (ด่วนมาก) ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างซ่อมบำรุง (ด่วนมาก) ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |