ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 50,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป) ด่วน 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.