ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประเมินผล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 50,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป) ด่วน 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.