ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรงานระบบไฟฟ้า-ปรับอากาศ ด่วน !!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่โรงงานและควบคุมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Site Manager (ตกแต่งภายใน) 35,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.