ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Exclusive 17,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ (Project /Site Manager) 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Designer) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา(Interior) ( Estimator & Cost... 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.