ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการโครงการ(สถาปัตยกรรม) ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ไม่ระบุ นนทบุรี
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ นนทบุรี
วิศวกรไฟฟ้า ไม่ระบุ นครราชสีมา
Total 9 lists.