ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เขียนแบบก่อสร้างและโครงสร้าง ไม่ระบุ นนทบุรี
วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ระบุ นนทบุรี
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ นนทบุรี
วิศวกรไฟฟ้า ไม่ระบุ นครราชสีมา
ช่างเทคนิคงานระบบ ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 9 lists.