ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Overseas Business Development Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.