ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการตรวจสอบภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Account Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.