ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคุมเครืองฉีดพลาสติก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ (สาขาพระราม 2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโรงงาน (สาขาพระราม 2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรควบคุมคุณภาพ (สาขาพระราม 2) 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.