ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานคุมเครืองฉีดพลาสติก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ (สาขาพระราม 2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโรงงาน (สาขาพระราม 2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรฝ่ายผลิต (สาขาสุขุมวิท 62) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ (สาขา สุขุมวิท 62) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.