ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานคุมเครืองฉีดพลาสติก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโรงงาน (สาขาพระราม 2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา (สาขาสุขุมวิท 62) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ (สาขา สุขุมวิท 62) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชีลูกหนี้ (สาขาสุขุมวิท 62) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.