ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานคุมเครืองฉีดพลาสติก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโรงงาน (สาขาพระราม 2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรควบคุมคุณภาพ (สาขาพระราม 2) 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า (สาขาพระราม 2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง (สาขาสุขุมวิท 62) 13,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.