ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 18,000 - 25,000 พระนครศรีอยุธยา
จป.วิชาชีพ 18,000 - 20,000 พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบริการข้อมูล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 127 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |