ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์ คลังวัตถุดิบ 20,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบริการข้อมูล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 128 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |