ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโรงงาน 50,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 35,000 - 45,000 นนทบุรี
Sales Representative 3,500 ขึ้นไป นนทบุรี
Total 15 lists.