ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่อบรม 12,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Supervisor การผลิต 15,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ 35,000 - 50,000 สมุทรสาคร
Supervisor ต้นทุนการผลิต 15,000 - 25,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ข้อมูล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 15 lists.