ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 30,000 - 45,000 สมุทรสาคร
พนักงานสุขอนามัย(สนับสนุนการผลิต) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานบริการ(สนับสนุนการผลิต) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 11 lists.