ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ QC ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างเทคนิค ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Supervisor งานข้อมูล(Data) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ข้อมูล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 18 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |