ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ข้อมูล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์ส่วนผสม ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานบริการ(สนับสนุนการผลิต) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
นักจุลชีววิทยา 15,000 - 22,000 สมุทรสาคร
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |