ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ 35,000 - 50,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ข้อมูล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Supervisor QC 15,000 - 20,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ QC ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |