ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 10,000 - 13,500 สมุทรสาคร
หัวหน้าแผนกเครื่องทำความเย็น 20,000 - 29,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เงินเดือน) 14,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ/ลูกจ้างสัมพันธ์ 12,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่อบรม 12,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |