ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Supervisor QA 15,000 - 20,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ QA ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Programmer 15,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ QC ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 8 lists.